Geoportal Miasta i Gminy Trzebinia
Pomoc      Strona urzędu    Strona główna geoportalu
Strona została przygotowana
w technologii firmy GEOBID
w oparciu o program EWMAPA

Warstwy

Obręby geodezyjne
Zdjęcie lotnicze
Mapa topograficzna
OpenStreetMap >Info<
Działki
Budynki
Adresy
Granice osiedli
Plan zagospodarowania przestrzennego
Rysunek planu
Obszary planu
Studium zagospodarowania przestrzennego
Zabytki
Wpisane do rejestru zab.
Wpisane do GEZ
Kapliczki
Stanowiska arch.
Pomniki przyrody
Koncepcja zmiany MPZP ŚRÓDMIEŚCIE -POŁUDNIE wariant I
Koncepcja zmiany MPZP ŚRÓDMIEŚCIE -POŁUDNIE wariant II

Zmiana kolejności i przezroczystości

Adres serwisu WMS:


Preferowny format pobieranych obrazów:
png     gif     jpeg