Geoportal Miasta i Gminy Trzebinia
Pomoc      Strona urzędu    Strona główna geoportalu
Strona została przygotowana
w technologii firmy GEOBID
w oparciu o program EWMAPA

Warstwy

Obręby geodezyjne
Zdjęcie lotnicze
Mapa topograficzna
OpenStreetMap >Info<
Działki
Budynki
Adresy
Granice osiedli
Plan zagospodarowania przestrzennego
Rysunek planu
Obszary planu
Studium zagospodarowania przestrzennego
Zabytki
Wpisane do rejestru zab.
Wpisane do GEZ
Kapliczki
Stanowiska arch.
Pomniki przyrody

Zmiana kolejności i przezroczystości

Adres serwisu WMS:


Preferowny format pobieranych obrazów:
png     gif     jpeg